U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Als u ontevreden bent heeft over mijn functioneren werkt het vaak het beste als u dit zo snel mogelijk bij mij aangeeft. Veel problemen zijn middels een goed gesprek op te lossen. Mocht u zich daarna toch niet voldoende gehoord voelen heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Stichting klachtenregeling.nl.

Wat is een klacht en hoe werkt de regeling?

Een klacht ontstaat als er over de verleende zorg of ondersteuning onvrede bestaat die niet naar tevredenheid van beiden partijen opgelost is. Psychologiepraktijk voor kind en volwassenen beschikt over een klachtenfunctionaris en is aangesloten bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit is verplicht volgens de wet Wkkgz.

De te volgen stappen bij een klacht worden uitgelegd in de Toelichting op de klachtenregeling.

De complete klachtenregeling is te vinden onder Klachtenregeling en reglement geschilleninstantie klachtenregeling.nl.